مازیار چیت ساز

مازیار چیت ساز

استاد دکتر مازیار چیت ساز دانش آموخته ی دکتری فلسفه گرایش منطق از دانشگاه تربیت مدرس ،کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)،کارشناسی مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) از دانشگاه شهید بهشتی است.زمینه فعالیت استاد دکتر مازیار چیت ساز:‎ مدرس دانشگاه تربیت مدرس،مدرس دوره ها ی تخصصی مایکروسافت در سماتک و مشاور بانک ملت کتاب های استاد دکتر مازیار چیت ساز:طبیعت گرایی و شکاکیت و فلسفه ی منطق

کتاب های مازیار چیت ساز

شکاکیت و طبیعت گرایی