داگلاس فیشر

داگلاس فیشر

داگلاس فیشر استاد رهبری آموزشی در دانشگاه ایالتی سن دیگو و رهبر معلم در کالج عالی و میانه علوم بهداشت است. او یکی از اعضای تالار مشاهیر کالیفرنیا است.

کتاب های داگلاس فیشر

آموزش از راه دور