جو سیمونز

جو سیمونز

 جو سیمونز (JOANNA SIMMONS) برای "Livingetc" می نویسد، جایی که او یک سردبیر، "Country Living" و دیگر عناوین سبک زندگی است. از جمله کتاب های او می توان به "سبک بازار" (Ryland Peters & Small) اشاره کرد.

کتاب های جو سیمونز