لیندا مادیسون

لیندا مادیسون

دکتر لیندا مدیسون نویسنده کتاب احساسات است و یکی از نویسندگان کتاب What I Wish You Knew است. یک روانشناس دارای مجوز و مدیر حمایت خانواده و خدمات روانشناختی در بیمارستان کودکان در اوماها، نبراسکا، مدیسون همچنین نویسنده کتاب والدین با هدف و ادامه صحبت: راهنمای مادر و دختر برای سال های پیش از نوجوانی است. او در اوماها زندگی می کند.

کتاب های لیندا مادیسون

احساسات دخترانه