تیمتی رایس

تیمتی رایس

تیموتی رایس، استاد اتنوموسیکولوژی و مدیر مدرسه موسیقی UCLA Herb Alpert در دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس است. کتاب های او عبارتند از: «روح شما را پر کند: تجربه موسیقی بلغاری» و «موسیقی در بلغارستان: تجربه موسیقی، بیان فرهنگ». او یک رهبر در این زمینه، سردبیر سابق مجله Ethnomusicology و رئیس سابق انجمن Ethnomusicology بود.

کتاب های تیمتی رایس

موسیقی بلغارستان


اتنوموزیکولوژی