مجید امامی

مجید امامی

سید مجید امامی متولد ۱۳۶۱ نویسنده کتاب «مهارت‌های حضور در آکادمیای بین‌المللی علوم انسانی» است.

کتاب های مجید امامی