رومن پوئرتولاس

رومن پوئرتولاس

رومن پوئرتولاس، زاده ی ۲۱ دسامبر ۱۹۷۵، نویسنده ای فرانسوی است. پوئرتولاس به خاطر شغل پدر و مادر خود، در نوجوانی و جوانی بارها ناگزیر به اقامت در نقاط مختلف اروپا از جمله انگلستان و اسپانیا شد. او در زمان اقامت در اسپانیا مدتی به تدریس زبان فرانسه پرداخت و همزمان به عنوان مترجم شفاهی نیز کار کرد. پوئرتولاس همواره آرزو داشت کارآگاه شود و برای رسیدن به خواسته ی خود، در کنکور نیروی پلیس شرکت کرد و با این که ستوان شد، نتوانست به آرزویش جامه ی عمل بپوشاند. او چهار سال در ژاندارمری فرانسه خدمت کرد و به خاطر تجربه ای که به دست آورد، امروز افزون بر نویسندگی، کارشناس مهاجرت های غیرقانونی نیز هست. جابجایی ها و سفرهای پوئرتولاس در جوانی و آشنایی او با پدیده ی مهاجران غیرقانونی، بخش عمده ای از مضامین رمان های او را تشکیل می دهد.

کتاب های رومن پوئرتولاس

بیشتر بخوانید

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟