روت ترنر ویل کاکس

روت ترنر ویل کاکس

ویراستار مد زنانه لباس روزانه از سال 1910 تا 1915، آر. ترنر ویلکاکس (1988 - 1970)، بر اساس تحقیقاتی که فرهنگ های مختلف را در طول قرن ها پوشش می داد، دانش عمیقی در مورد سبک داشت. مجموعه قابل توجه Mode او جشنی برای دوستداران مد است.

کتاب های روت ترنر ویل کاکس

تاریخ لباس