عدنان غریفی

عدنان غریفی

سید عدنان غریفی، داستان‌نویس، شاعر و مترجم، 12 خرداد ۱۳۲۳ در خانواده‌ای مذهبی در خرمشهر به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در زادگاه‌اش گذراند. سپس وارد دانشکده نفت آبادان شد و چون همه دروس به زبان انگلیسی درس داده می‌شد خواه‌ناخواه با زبان و ادبیات انگلیسی خو گرفت. او از نویسندگان نوگرای دهه‌های 40 و 50 است و به همراه نویسندگان دیگری از جمله ناصر تقوایی، احمد محمود، احمد آقایی، منصور خاکسار، پرویز مسجدی، حسین رحمت، علی گل‌زاده، مسعود میناوی، ناصر مؤذن، محمد ایوبی، پرویز زاهدی، نسیم خاکسار و بهرام حیدری مکتب داستان‌نویسی جنوب را شکل داد.

کتاب های عدنان غریفی

مردان در آفتاب


شب جنایتکاران


نخل مشتعل


سکه ها


عدنان غریفی