موسی داسخوررنتسی

موسی داسخوررنتسی

مُوسِس کاغانکاتواتسی یا مُوسِس داسخورانتسی تاریخ‌نگار سده دهم میلادی اثر ارمنی کلاسیک دربارهٔ آلبانیای قفقاز با عنوان «تاریخ کشور آلبانیا» می‌باشد.

کتاب های موسی داسخوررنتسی