جی پی سینگ

جی پی سینگ

جی پی سینگ استاد بازرگانی و سیاست بین المللی در مدرسه سیاست و دولت Schar در دانشگاه جورج میسون است. از سال 2016 تا 2018، او رئیس و استاد فرهنگ و اقتصاد سیاسی و مدیر مؤسسه روابط بین‌المللی فرهنگی (IICR) در دانشگاه ادینبورگ بود.

کتاب های جی پی سینگ