کو اون جی

کو اون جی

 کو اون‌جی شاعر، نویسنده و مترجم ادبیات کره ای است که کتاب خاطراتش به نام «زبان جادویی دیگران» توسط «تین هاوس بوکز» در سال 2020 منتشر شد و جایزه کتاب ایالت واشنگتن در سال 2021 را برای زندگینامه/خاطرات و جایزه کتاب شمال غربی اقیانوس آرام در سال 2021 دریافت کرد.

کتاب های کو اون جی

زبان جادویی دیگران