مهدی طالب

مهدی طالب

دکتر طالب، متولد سال 1324 نهاوند بود و مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم اجتماعی از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد را در رشته جامعه‌شناسی از دانشگاه میرال فرانسه و نیز در رشته جغرافیای انسانی از دانشگاه دانیل فوشه-میرال تولوز فرانسه و دکتری خود را در رشته جامعه‌شناسی از دانشگاه میرال فرانسه اخذ نمود.
وی پس از بازگشت به ایران با وجود تمام مسئولیت‌هایی که در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وزارت مسکن و شهرسازی و غیره داشت، هیچ گاه سنگر دانشگاه را ترک نکرد و به مدت 45 سال و تا واپسین روزهای عمر، درب اتاقش در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به روی دانشجویان باز بود و نقش بی‌بدیلی در پیشرفت رشته جامعه شناسی روستایی و توسعه روستایی ایران داشت.
از شاخصه های بارز این استاد پیشکسوت می‌توان این نکته اشاره کرد که او جامعه‌شناسی بود ایرانی، و مسائل اجتماعی ایران را دغدغه‌مندانه مطرح می‌کرد و به دنبال حل آن بود و خصوصاً در حوزه مسائل روستایی و توسعه روستایی این نکته نمایان‌تر بود.
بالغ بر 40 جلد کتاب از وی در زمینه‌های جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی روستایی و تأمین اجتماعی به یادگار مانده است و بسیاری از کتاب‌های ایشان سرفصل دانشگاهی است.

کتاب های مهدی طالب