کازوئو نی شی

کازوئو نی شی

کازوئو نیشی (متولد 1938) در سال 1962 از دانشگاه واسدا فارغ التحصیل شد و در سال 1967 دکترای خود را از موسسه فناوری توکیو دریافت کرد. او در حال حاضر استاد مهندسی در دانشگاه کاناگاوا است. از جمله تالیفات او به زبان ژاپنی می توان به مطالعه روش های برآورد معماری در اوایل مدرن ژاپن، نجاران در دوره ادو و قلعه های هیمجی و ادو اشاره کرد.

کتاب های کازوئو نی شی

معماری ژاپن