مهدی جهاندار

مهدی جهاندار

مهدی جهاندار سال ۱۳۵۸ در اصفهان متولد شد. او دارای مدرک کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی است. جهاندار را بیشتر به‌عنوان یک شاعر آیینی و سیاسی می‌شناسند که برخی اشعار او بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از او ۲ مجموعه شعر به نام‌های «عشق سوزان است» و «مرتد» به چاپ رسیده است.

کتاب های مهدی جهاندار

مرتد


عشق سوزان است