حسن فاضلی نشلی

حسن فاضلی نشلی

حسن فاضلی نشلی متولد سال ۱۳۴۲ در بابل است. دوره کارشناسی خود را در رشته باستان‌شناسی دانشگاه تهران گذراند و کارشناسی ارشد را در دانشگاه تربیت مدرس. سپس به انگلستان رفت و در دانشگاه برادفورد موفق به اخذ مدرک دکترا گردید. او هم‌اکنون دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران است. تحقیقات و فعالیت‌های میدانی وی بیشتر مربوط به دشت تهران و دشت قزوین است. از جمله تألیفات دکتر فاضلی می‌توان به کتاب «تغییرات سیاسی و اجتماعی دشت قزوین؛ کاوش‌های باستان‌شناسی تپه قبرستان» اشاره کرد که پژوهشگاه میراث فرهنگی آن را منتشر نموده است.

کتاب های حسن فاضلی نشلی

باستان شناسی دشت قزوین