دی هارلن ویلسون

دی هارلن ویلسون

دی هارلن ویلسون داستان نویس ، نویسنده داستان کوتاه ، منتقد ، نمایشنامه نویس و استاد ادبیات انگلیسی است. مجموعه کارهای وی پل های زیبایی شناسی نظریه ادبیات را با ژانرهای مختلف داستانی پیوند می دهد.  ویلسون نیز به عنوان یکی از بنیانگذاران داستان های عجیب و غریب شناخته می شود.

کتاب های دی هارلن ویلسون

آن ها زندگی می کنند