کت اشنایدر

کت اشنایدر

پروفسور کِت اشنایدر (Käthe Schneider)، سالها در مورد ظرفیت های بنیادی تحقیق و نگارش کرده است. او بیش از 30 مقاله، فصل کتاب و تک نگاری در زمینه تحقیق در زمینه معناسازی و شایستگی های بنیادی تولید کرده است و به خودسازی کمک کرده و مدل جدیدی از خودسازی را ارائه کرده است. ارتباط این مدل توسط مقالات در مجلات بررسی شده، فصل های کتاب دعوت شده، ارائه های متعدد در کنفرانس های بین المللی دانشگاهی و یک برنامه کارشناسی ارشد که توسط دپارتمان آموزش بزرگسالان در FSU بر اساس این مدل ایجاد شده است، نشان داده شده است.

کتاب های کت اشنایدر