الکساندر کاتبرت

الکساندر کاتبرت

الکساندر آر. کاتبرت، استاد برنامه ریزی و توسعه شهری در دانشگاه نیو ساوت ولز، سیدنی است. وی در رشته معماری، طراحی شهری، شهرسازی و علوم سیاسی تحصیل کرده و دارای مدرک دکترا از دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن است. انتشارات قبلی او شامل طراحی شهرها (Blackwell, 2003) است که به عنوان پیش درآمد این کتاب عمل می کند.

کتاب های الکساندر کاتبرت

شکل شهرها