محمود شیخ

محمود شیخ

 دکتر محمود شیخ متولد سال 1336، استاد دانشكده تربيت‌بدني دانشگاه تهران می باشد. وی نویسنده و مترجم ورزشی است.

کتاب های محمود شیخ

رشد، نمو و تغذیه