سرج چرمایف

سرج چرمایف

سرگی چرمایف (Serge Chermayeff) متولد ۱۹۰۰، معمار چچنی قرن بیستم آمریکا است. او که زادهٔ گروزنی بود برای کار به لندن رفت، و در سال ۱۹۴۰ به آمریکا مهاجرت کرد، و در دانشگاه‌های ییل و هاروارد نیز تدریس نمود. او در ۱۹۹۶ فوت کرد. پسر او از معماران سرشناس نیویورک است.

کتاب های سرج چرمایف