مارک کارلن

مارک کارلن

مارک کارلن، رئیس بخش طراحی داخلی در موسسه پرت در بروکلین، نیویورک است. او علاوه بر حرفه ای گسترده در معماری و طراحی داخلی، سال های زیادی را به آموزش طراحی داخلی، از جمله دوره های آمادگی برای آزمون مجوز حرفه ای اختصاص داده است.

کتاب های مارک کارلن