کریس گریملی

کریس گریملی

کریس گریملی محیط‌های تجربی، فضای داخلی، طرح‌های اصلی و طرح‌های برندسازی را برای مشتریان از دفاتر کوچک گرفته تا مؤسسات بزرگ سازماندهی، طراحی و اجرا کرده است. او تجربه وسیعی در معماری، طراحی گرافیک و طراحی داخلی دارد.

کتاب های کریس گریملی

مرجع و مشخصات فنی طراحی داخلی