رابرت بارنر

رابرت بارنر

دکتر رابرت بارنر دانشیار خدمات بالینی در برنامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه متدیست جنوبی در حل اختلاف و مدیریت تعارض است. او بیش از 400 نفر را در برنامه گواهینامه مربیگری اجرایی که برای SMU هدایت می کند، آموزش داده است. دکتر بارنر نویسنده هفت کتاب قبلی است، از جمله «ساخت تیم‌های بهتر»، «تسریع در توسعه شما به عنوان یک رهبر» و «استحکام نیمکت» که به چندین زبان ترجمه شده‌اند. قبل از پیوستن به SMU، دکتر بارنر سی سال را به عنوان مدیر توسعه استعدادها در بخش خصوصی گذراند، جایی که او تجربه گسترده ای در مربیگری مدیران سطح C و رهبران با پتانسیل بالا به دست آورد.

کتاب های رابرت بارنر