جوزف کسلرینگ

جوزف کسلرینگ

جوزف اتو کسلرینگ (21 ژوئیه 1902 - 5 نوامبر 1967) نمایشنامه نویس آمریکایی بود که بیشتر به خاطر نوشتن آرسنیک و توری قدیمی، که در برادوی از 1939 تا 1944 ، و کشورهای دیگرموفق بود، شناخته شده است.

کتاب های جوزف کسلرینگ