دیوید آیوز

دیوید آیوز

دیوید آیوز نمایش‌نامه‌نویس آمریکایی متولد سال 1950 شیکاگوست. او که فیلم ونوس در پوست خز، Sure Thing، و دو کتاب Time flies and other short plays، Monsieur Eek را در کارنامه‌اش دارد، جایزه حلقه منتقدان خارج از نیویورک را به افتخار جان گاسنر برای نمایش‌نامه‌نویسی از آن خود کرد.

ویژگی نمایشنامه‌های «دیوید آیوز» الهام از موسیقی و فرم‌های آن، بیانی ظریف و طنازانه و البته دراماتیک نبودن است.

کتاب های دیوید آیوز

محاکمه اسپینوزا


همه چیز در زمان


زمان می گذرد


این منم دگا


حرف حرف حرف


پنج نمایش نامه