داگلاس گیبسون

داگلاس گیبسون

داگلاس گیبسون از سال 1968 به عنوان ویراستار و ناشر کار کرد تا اینکه در سال 2007 از مک‌کللند و استوارت بازنشسته شد. او اولین خاطرات خود را با نام «داستان‌هایی درباره داستان‌سرایان» در سال 2011 منتشر کرد. او به طور گسترده از پایگاه خود در تورنتو سفر می‌کند و این کتاب نمایش جدیدی را تولید خواهد کرد.

کتاب های داگلاس گیبسون

Studies of Homoeopathic Remedies