مهدی مشهور

مهدی مشهور

مهدی مشهور نویسنده و کارگردان متولد سال 1359 دربهبهان است. وی دارای مدرک لیسانس بازیگری از دانشگاه آزاد اراک و فوق لیسانس کارگردانی از دانشکده هنر و معماری می باشد.

کتاب های مهدی مشهور