داود قهردار

داود قهردار

داوود قهردار عکاسی که چند سال است، سراغ پژوهش و ثبت تصاویر از سینماهای قدیمی تهران رفته و به تازگی کتابی درباره این موضوع، با عنوان «سینماهای تهران» منتشر کرده است.

کتاب های داود قهردار

سینماهای تهران