قباد آذری تاکامی

قباد آذری تاکامی

قباد آذری تاکامی متولد سال 1318، استاد بازنشسته دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت و بیماری های آبزیان دانشگاه تهران می باشد. وی دارای دکتری ، تهران ، دامپزشکی ۱۳۴۵، M.S ، استرلینگ ، دامپزشکی ۱۳۵۸، Ph.D ، وزارت علوم و آموزش عالی ، دامپزشکی ۱۳۶۵ است.

کتاب های قباد آذری تاکامی