نوربرت اپنهایم

نوربرت اپنهایم

نوربرت اپنهایم (Norbert Oppenheim) استاد حمل و نقل در گروه مهندسی عمران کالج شهر نیویورک و در مرکز فارغ التحصیلان دانشگاه سیتی نیویورک (CUNY) و همچنین در کارکنان موسسه سیستم های حمل و نقل CUNY می باشد.

کتاب های نوربرت اپنهایم