الیزابت ج ریتز

الیزابت ج ریتز

الیزابت ژان "بتسی" ریتز باستان شناس و پروفسور بازنشسته در موزه تاریخ طبیعی جورجیا و گروه مردم شناسی در دانشگاه جورجیا است. او در سال 1946 در دریاچه آلفرد فلوریدا به دنیا آمد. او از سال 1966 تا 1967 در کالج پرسبیتریان فلوریدا (اکنون کالج اکرد) تحصیل کرد. او مدرک کارشناسی (1969)، کارشناسی ارشد (1975) و دکترای خود را (1979) در رشته مردم شناسی از دانشگاه فلوریدا دریافت کرد. پایان نامه او توسط الیزابت وینگ کارگردانی شد. او در سال 2012 به عنوان عضو انجمن پیشرفت علم آمریکا انتخاب شد و در سال 2014 به آکادمی علوم و هنر آمریکا معرفی شد. او در سال 2016 جایزه فریکسل را برای تحقیقات بین رشته ای در باستان شناسی دریافت کرد که توسط انجمن باستان شناسی آمریکا اعطا شد. جایزه فریکسل به دانشمندانی اعطا می شود که سهم قابل توجهی در کاربرد علوم جانورشناسی در باستان شناسی داشته باشند. او عضو کمیته افتخار شورای بین المللی باستان شناسی جانورشناسی (ICAZ) است. در سال 2019، رایتز جایزه یک عمر دستاورد کنفرانس باستان شناسی جنوب شرقی را دریافت کرد.

کتاب های الیزابت ج ریتز