کامران رضایی توابع

کامران رضایی توابع

کامران رضایی توابع متولد سال 1357؛ عضو هیأت علمی و دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های کامران رضایی توابع