هانس فاوری

هانس فاوری

فاوری در سورینام متولد شد، اما در سال 1939 به هلند نقل مکان کرد و در آنجا از دانشگاه آمستردام فارغ التحصیل شد و روانشناس بود. در سال 1959 با شاعر للا زکوویچ ازدواج کرد و در سال 1965 به عنوان یک سخنرانی در دانشگاه لیدن شروع به کار کرد. او در سال 1990 در آمستردام درگذشت.

کتاب های هانس فاوری

غیبت