فاطمه محمدشریفی

فاطمه محمدشریفی

فاطمه محمد شریفی، نویسنده این کتاب هنرمندی تواناست که آثار نقاشی زیادی خلق کرده و نمایشگاه‌های زیادی از آثارش برپا شده است؛ او بانویی توانمند است که با وجود ناتوانی جسمی و معلولیت، یکی از موفق‌ترین هنرمندان کشور به شمار می‌رود.

کتاب های فاطمه محمدشریفی

پرواز در قفس