شهناز خاقانی

شهناز خاقانی

دکتر شهناز خاقانی متخصص تغذیه و استاد بیوشیمی بالینی دانشگاه تهران، مدير گروه بيوشيمي پزشكي می باشد.

کتاب های شهناز خاقانی