جرارد ادی جای پوینرن

جرارد ادی جای پوینرن

جرارد ادی جای پوینرن، مدیر گروه تحقیقاتی نانوتکنولوژی کاربردی مرداک و مدرس ارشد فیزیک و نانوتکنولوژی در دانشگاه مرداک است. علایق تحقیقاتی او شامل کاربردهای مبتنی بر فناوری نانو برای اصلاح محیط زیست، امنیت غذایی، بیومیمیکری، کاربردهای فتوترمال و فتوولتائیک و فناوری‌های کربن است. او جایزه نوآوری جهانی چالش بزرگ جهانی بنیاد بیل و ملیندا گیتس را به دلیل کارش در توسعه مواد بیوسنتزی و کاربرد آنها در ساخت دستگاه‌های زیست پزشکی دریافت کرده است. او دکترای فیزیک را از دانشگاه مرداک دریافت کرد.

کتاب های جرارد ادی جای پوینرن