راسل جونز

راسل جونز

راسل جونز در ولز به دنیا آمد و لیسانس و Ph.D. خود را در دانشگاه ولز، Aberystwyth به پایان رساند. او قبل از منصوب شدن به هیئت علمی دپارتمان گیاه شناسی در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در سال 1966، یک سال را به عنوان دانشجوی فوق دکترا در دانشگاه ایالتی میشیگان گذراند. او اکنون استاد دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه کالیفرنیا-برکلی است.

کتاب های راسل جونز