دیوید رابسن

دیوید رابسن

دیوید رابسن یک نویسنده علمی برنده جوایز مستقر در لندن، بریتانیا، متخصص در روانشناسی و علوم اعصاب است. او قبلاً به عنوان ویراستار در New Scientist و به عنوان روزنامه نگار ارشد در بی بی سی کار کرده است. نوشته های او همچنین در Guardian، Men's Health، the Atlantic، The Psychologist و Aeon ظاهر شده است.

کتاب های دیوید رابسن

دام نبوغ