فرد رینفلد

فرد رینفلد

 فرد رینفلد (Fred Reinfeld) (زاده 27 ژانویه 1910 - درگذشته 29 مه 1964) نویسنده آمریکایی در زمینه شطرنج و بسیاری از موضوعات دیگر بود. او همچنین یک استاد قوی شطرنج، اغلب در میان ده بازیکن برتر آمریکایی از اوایل دهه 1930 تا اوایل دهه 1940، و همچنین یک مربی شطرنج کالج بود.

کتاب های فرد رینفلد

1001 روش جالب مات