آرون نیمزوویچ

آرون نیمزوویچ

آرون نیمزوویچ شطرنج‌باز و نویسنده دانمارکی تبار لتونی بود. در اواخر دهه 1920 نیمزوویچ یکی از بهترین شطرنج بازان جهان بود. او برجسته‌ترین چهره در میان ابرمدرن‌ها بود و کتاب بسیار تأثیرگذاری در تئوری شطرنج نوشت: سیستم من.

کتاب های آرون نیمزوویچ

روش من