ای پی گویمارائس

ای پی گویمارائس

 ای پی گویمارائس (Alberto P. Guimarães) دکترای خود را از دانشگاه منچستر، انگلستان دریافت کرد و در حال حاضر استاد فیزیک در مرکز برزیل برای تحقیقات فیزیکی (CBPF) در ریودوژانیرو است. او همچنین برای دوره های کوتاهی از دانشگاه فنی دارمشتات، و دانشگاه سنت اندروز، بریتانیا بازدید کرد. او عضو آکادمی علوم برزیل است و نشان ملی شایستگی در علم را دریافت کرد.

کتاب های ای پی گویمارائس