پل وهمن

پل وهمن

پل وهمن (Paul Wehman) استاد دانشکده آموزش دانشگاه مشترک المنافع ویرجینیا است. زمینه های مورد علاقه او عبارتند از: استخدام جوانان دارای معلولیت در سنین گذار، اشتغال افراد کم توان ذهنی و رشدی، اوتیسم، اشتغال حمایت شده، استخدام سفارشی، آسیب مغزی، انتقال از مدرسه به بزرگسالی، سیاست آموزشی/آموزش ویژه/جوانان در معرض خطر، با تجارت / صنعت کار کنید، سیاست ناتوانی، با والدین/خانواده کار کنید، سیاست استخدامی/عمومی برای افراد دارای آسیب مغزی تروماتیک، ناتوانی های جسمی و ناتوانی های رشدی، فناوری کمکی، برنامه های کاربردی اینترنتی برای افراد دارای معلولیت.

کتاب های پل وهمن