محمود افتخاری

محمود افتخاری

محمود افتخاری، متولد 1330 در سمنان، دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته هنرهای ایرانی از دانشگاه تبریز است. وی از سال 1359 به مدت سی سال مدیریت موزه هنرهای ملی را بر عهده داشته و به تدریس مباحثی چون هنرهای سنتی و تاریخ نگارگری در دانشکده‌های هنری پرداخته است. وی صاحب کتب و مقالات بسیاری در زمینه هنر ایران است که از جمله کتاب‌های او می‌توان به "نگارگری ایران دوره معاصر" و "شاهکارهای نقاشی ایران" اشاره کرد. این آثار حاصل مطالعات فردی و دوستی و ارتباط عمیق با هنرمندان و آگاهی از نظرات ایشان بوده که امکان جمع‌آوری جامع و کامل اطلاعات را برای ایشان میسر ساخته است. او همچنین به مدت 15 سال مدیر مسئول مجله موزه‌ها بوده است.

کتاب های محمود افتخاری

شاهکارهای نقاشی ایران