محمد صادقی فسایی

محمد صادقی فسایی

محمد صادقی فسایی در سال ۱۳۱۹ در شیراز زاده شد و در همان شهر تحصیلات دوره ابتدایی و متوسطه را به پایان برد. از نوجوانی به طراحی و نقاسی علاقه مند بود و از استادان شیراز تعلیم می گرفت. در هیجده سالگی به تهران کوچید و در یک آتلیه تبلیغات تجارتی به کار پرداخت. در سال ۱۳۴۲ برای افزایش معلومات خود در زمینه نقاسی و گرافیک به انگلستان سفر کرد و فنون چاپ سیلک اسکرین را آموخت . در سال ۱۳۴۵ کارگاهی برای سیلک در تهران تأسیس کرد و آموخته های خود را به محک تجربه آزمود. کارگاه او به مرور ایام گسترش یافته و اکنون در هر دو رشته سیلک و چاپ افست از چاپخانه های مجهز کشور محسوب می شود.

کتاب های محمد صادقی فسایی

استان اصفهان