باربارا اونیل

باربارا اونیل

باربارا اونیل رمان نویس عاشقانه آمریکایی است که بیش از چهل کتاب با نام های مختلف قلم نوشته است. کتاب های اونیل شامل دستور العمل گمشده برای خوشبختی ، نحوه پخت یک زندگی عالی ، الهه های خیابان آشپزخانه و نقشه لیدی لاک از وگاس است.

کتاب های باربارا اونیل