جوان ساسلو

جوان ساسلو

جوان ساسلو نویسنده دوره‌های چند سطحی آموزشی متعدد برای نوجوانان، جوانان و بزرگسالان است. او انگلیسی و زبان‌های خارجی را در تمام سطوح آموزشی در آمریکای جنوبی و آمریکا تدریس کرده است. خانم ساسلو همچنین برای بیش از سی سال کارگاه های تربیت معلم در روش‌های آموزش زبان‌های خارجی برگزار کرده است. 

کتاب های جوان ساسلو

Top Notch 3rd Fundamentals A


Top Notch 3rd Fundamentals B


Top Notch 3rd 1A


Top Notch 3rd 1B


Top Notch 3rd 2A


Top Notch 3rd 2B


Top Notch 3rd 3A


Top Notch 3rd 3B


Summit 3rd 1A


Summit 3rd 1B


Summit 3rd 2A


Summit 3rd 2B