محمد خادمی کله لو

محمد خادمی کله لو

محمد خادمی کله‌لو متولد سال 1360؛ عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری، دارای دکترای مدیریت آموزش عالی می باشد.

کتاب های محمد خادمی کله لو