جنی رز

جنی رز

جنی رز در حال حاضر از طریق دپارتمان دین در دانشگاه فارغ التحصیل کلرمونت، کالیفرنیا، مطالعات زرتشتی را تدریس می کند. او همچنین در سایر مؤسسات دانشگاهی، موزه‌ها و رویدادهای انجمن زرتشتیان در سراسر آمریکای شمالی، اروپا و هند سخنرانی می‌کند و کارگاه‌های آموزشی را برای معلمان مدارس ابتدایی در جنوب کالیفرنیا ارائه می‌کند. جنی در سال‌های اخیر سفرهای مطالعاتی برخی از مهم‌ترین اماکن باستان‌شناسی، فرهنگی و مذهبی ایران و آسیای مرکزی را بر عهده داشته است.

کتاب های جنی رز

دیباچه ای بر دین زردشتی