ریچارد آکلم

ریچارد آکلم

ریچارد آکلم یک چهره برجسته در ELT است. او از سال 1982 به تدریس، آموزش و نویسندگی مشغول است و آثار قبلی او شامل پرفروش‌ترین مجموعه‌ها می‌شود. بیرون از کلاس، ریچارد یک متعصب اسکواش است، که او آن را به عنوان «شطرنج فیزیکی و راه حل بدون شک برای بسیاری از بیماری های فعلی جامعه» توصیف می کند. ریچارد یکی از نویسندگان سطوح Pre-Intermediate و Upper Intermediate Total English است.

کتاب های ریچارد آکلم

New Total English Pre-intermediate


New Total English upper intermediate